<listing id="agzmg"><mark id="agzmg"><delect id="agzmg"></delect></mark></listing>
<p id="agzmg"></p>
 • <p id="agzmg"></p> <acronym id="agzmg"><bdo id="agzmg"><dl id="agzmg"></dl></bdo></acronym>

 • <cite id="agzmg"></cite>
  <tt id="agzmg"></tt>

   <rp id="agzmg"><meter id="agzmg"></meter></rp><rt id="agzmg"><small id="agzmg"></small></rt>

   服務(wù)熱線(xiàn)136 0308 4070          

   您好,歡迎來(lái)到深圳市白蓮和環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!

   設備先進(jìn)   

   我司擁有一大批先進(jìn)清潔專(zhuān)用機械及設備。

   技術(shù)雄厚

   我司擁有一批高素質(zhì)高技能的技術(shù)骨干。

   資質(zhì)完善

   以ISO9001:2021質(zhì)量管理體系的質(zhì)量標準為導向。

   服務(wù)優(yōu)質(zhì)

   使命:滿(mǎn)足和超越社會(huì )、客戶(hù)對環(huán)境不斷增長(cháng)的需求。
   服務(wù)體系

                            
                        
      SERVICE AREA


   {"autoPlay":"1","direction":"0","isPage":"0","jumpSet":"2","listImgClick":"2","pageMax":"12","playSpeed":"1","rollNum":"3","rowNum":5,"showDes":"1","showTitle":"1","type":3,"imgType":"0","effectSize":"1","picSize":"1","cwidth":1200,"cheight":231,"clickPic_jump":"2","listImgBd":"0","effectLine":"solid","shadeBg":"1","shadePicDes":"1","shadeDes":"0","desFamily":"","desSize":"12px","effectAlign":"0","imgList":[{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562914144335.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562914144335@200.jpg","title":"物業(yè)保潔服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"物業(yè)保潔管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918901","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/806041159729182.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/806041159729182@200.jpg","title":"開(kāi)荒保潔服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"物業(yè)保潔管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918901","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562897367164.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562897367164@200.jpg","title":"清潔、消毒服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"清潔消毒管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=805860183900254","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/806041210060886.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/806041210060886@200.jpg","title":"道路清掃服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"道路清掃保潔","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=805860209066093","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/863163310407705.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/863163310407705@200.jpg","title":"綠化養護服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"綠化養護管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918903","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562905755773.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562905755773@200.jpg","title":"有害生物防治服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"有害生物防治","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918907","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/868591536701519.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/868591536701519@200.jpg","title":"石材晶面養護服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"石材養護管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918905","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/956068578459745.jpg","middleUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/956068578459745@400.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/956068578459745@200.jpg","title":"高空外墻清洗服務(wù)","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562888978511.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562888978511@200.jpg","title":"生活垃圾清運服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"垃圾清運管理","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918909","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/821986217427041.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/821986217427041@200.jpg","title":"生活垃圾分類(lèi)服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"生活垃圾分類(lèi)","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=805860209066090","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562888978534.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/813562888978534@200.jpg","title":"其他城市環(huán)境服務(wù)","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"其他城市項目","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=557313932918911","openType":"1","jsonData":{}},"description":"","isPicDes":1}],"effectColor":"#000000","shadeBgColor":"#64b4f2","effectImgList":[],"fontStyle":["bold"],"fontColor":"#05785a","fontBold":"bold","hasEdit":true}

   深圳市白蓮和環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司

          

         深圳市白蓮和環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(原名:深圳市白蓮和清潔服務(wù)有限公司)成立于2000年5月,是一家綜合性專(zhuān)業(yè)化的環(huán)境服務(wù)公司。公司服務(wù)范圍包括大型工廠(chǎng)、產(chǎn)業(yè)園、寫(xiě)字樓、商業(yè)機構、住宅小區、醫院、酒店、公園、市政道路清掃保潔服務(wù)及高空外墻清洗、防水補漏及地面翻新、石材晶面處理、有害生物消殺、綠化養護服務(wù)、化糞池清疏、開(kāi)荒清潔、城市垃圾清運、垃圾分類(lèi)、清潔、消毒等服務(wù)。

   {"type":"0","fileUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/868591536701529.mp4","otherUrl":"","iframeUrl":"","width":"300","height":"300","autoPlay":"1","imgUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/806041151340611.jpg","isImg":"1","playType":"1","isLoop":"1","playerColor":"#fff","cwidth":588,"cheight":297,"hasEdit":true}   合作伙伴

                          
       P A R T N E R


   {"autoPlay":"1","direction":"0","isPage":"0","jumpSet":"2","listImgClick":"0","pageMax":"12","playSpeed":"0","rollNum":"3","rowNum":5,"showDes":"0","showTitle":"0","type":1,"imgType":"0","effectSize":"1","picSize":"1","cwidth":1200,"cheight":366,"clickPic_jump":"2","listImgBd":"0","effectLine":"solid","shadeBg":"0","shadePicDes":"0","shadeDes":"0","desFamily":"","desSize":"12px","effectAlign":"0","imgList":[{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902434.png","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902434@400.png","title":"ia_100000857","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_0"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/969023181291606.webp","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/969023181291606.webp","title":"交通銀行","jump":"0","linkData":{},"description":"","isPicDes":1,"photoAlbumFileId":"1666677850151_0"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291123.jpg","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291123@400.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291123@200.jpg","title":"聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_7"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679629.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679629@400.jpg","title":"中糧地產(chǎn)集團深圳物業(yè)管理有限公司寶安分公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_2"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679622.jpg","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679622@400.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679622@200.jpg","title":"兄弟高科技(深圳)有限公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_8"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381652.png","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381652@400.png","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381652@200.png","title":"1634366135(1)","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_10"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381654.png","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381654@400.png","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381654@200.png","title":"95890252dd4117672726906fc88c6e3","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_1"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381653.png","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381653@400.png","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/698049869381653@200.png","title":"1634366172(1)","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_3"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291129.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291129@400.jpg","title":"深圳市鴻榮源物業(yè)管理有限公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_4"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902436.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902436@400.jpg","title":"ia_100000861","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_5"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902433.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902433@400.jpg","title":"ia_100000859","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_6"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679616.jpg","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679616@400.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321629679616@200.jpg","title":"深圳市中洲物業(yè)管理有限公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_9"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291131.jpg","middelUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291131@400.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321621291131@200.jpg","title":"深圳市京基房地產(chǎn)股份有限公司","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_11"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902435.png","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902435@400.png","title":"ia_100000860","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_13"},{"img":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902437.jpg","smallUrl":"http://oss.xinghuo86.cn/565159630209075/569321612902437@400.jpg","title":"ia_100000858","linkData":{},"description":"","isPicDes":"1","photoAlbumFileId":"1666677789548_14"}],"effectColor":"#000000","shadeBgColor":"#000000","effectImgList":[],"fontStyle":[],"fontColor":"#ffffff","hasEdit":true}   新聞中心

       NEWS   CENTER


   99热这里有免费国产精品|日韩人妻无码精品一专区首页|在线精品自拍自偷无码|亚洲欧美综合日韩字幕v在线|无码中文久久精品无码中文|色婷婷AV一区二区三区麻豆|久久久久久综合对白国产 国产精品爱啪在线播放| 国产精品第一页 |久久无码喷吹高潮播放|国产精品一级毛片久久久|亚洲最大日夜无码中文字幕|久久久天天天天性色综合网|热久久精品久久久 一本大道AV伊人久久综合|欧美a级成人淫片免费看|无码精品日韩中文字幕|成人国产午夜在线视频|久久精品国产欧美激情无码|99久久99这里只有免费费精品|98在线视频噜噜噜国产 日韩av无码成人精品国产|国产精品无码嫩草地址更新|国产很黄很色又免费的视频|国产黑色丝袜一区在线|久久99热只有频精品12|亚洲无码av片在线播放|久久久无码精品亚洲日韩京东传媒 欧美激情一区二区|国产婷婷一区二区视频|免费一级毛片高清播放|国产成人AV一区二区三区不卡|久久亚洲精品无码杂交|日韩精品免费在线视频|麻豆在线观看国产不卡
   <listing id="agzmg"><mark id="agzmg"><delect id="agzmg"></delect></mark></listing>
   <p id="agzmg"></p>
  1. <p id="agzmg"></p> <acronym id="agzmg"><bdo id="agzmg"><dl id="agzmg"></dl></bdo></acronym>

  2. <cite id="agzmg"></cite>
   <tt id="agzmg"></tt>

    <rp id="agzmg"><meter id="agzmg"></meter></rp><rt id="agzmg"><small id="agzmg"></small></rt>